Hadí svět

Životní prostředí hadů

Životní prostředí jednotlivých druhů hadů jsou rozdílná. Všichni se ovšem svému prostředí přizpůsobili tak, aby v něm bez problémů přežili. Na život hada v jakémkoliv prostředí má největší vliv teplota, voda a světelné podmínky. Například hadi, kteří jsou ze suchých pouštních oblastí se dovedou s  nedostatkem vody velmi dobře vyrovnat a oproti tomu hadi z dobře zavodněných oblastí v momentě nedostatku vody obvykle hynou. Co se týče teploty, tak pro hady je nejideálnější tělesná teplota kolem 30ºC. Při nižší teplotě se jim začínají zpomalovat tělesné funkce, při vyšších teplotách se zase hadi více vyčerpávají, dochází k přehřátí a v extrémních případech může had dokonce i zemřít. Teplota je pro hady velmi důležitá, protože nemají vlastní termoregulaci, tudíž teplota jejich těla je závislá na teplotě okolí.

1  
2  
3  
4  
5  
 
Jakub Tvarůžek