Hadí svět

Smysly hadů

Zrak

Tento smysl není pro hady, narozdíl od vývojově vyšších živočichů, tím nejdůležitějším smyslem ze všech. Většina hadů má zrak špatný, někteří dokonce, jako podzemní slepáci, rozlišují jen světlo a tmu. Oči podzemních druhů jsou totiž spíše jen malé tečky. Majitelé těchto zvláštních a nevyvinutých očí nalezneme hlavně v čeledích Leptotyphlopidae, Anomalepidae a Typhlopidae.
U ostatních hadů rozlišujeme tři typy zorniček:
                                                                                  
                                       1) kruhová zornička
                                        2) vertikální zornička
                                         3) horizontální zornička

Tvar zorničky nám napoví, v jakou denní dobu je had aktivní – kdy se vydává na lov. Hadi s kruhovou zorničkou loví ve dne, hadi s vertikální zorničkou zase v noci. Horizontální zorničkou se mohou pochlubit někteří stromoví hadi. Díky ní mají výborné binokulární vidění, které hadovi umožní přesný odhad vzdálenosti mezi jednotlivými větvemi.
Většina hadů má zorničku kruhovou. Jsou to převážně denní lovci, ale i v přírodě existují výjimky. V přírodě totiž není nikdy nic stoprocentní. A tak hadi s malou kruhovou zorničkou jsou skrytě žijící noční lovci, zatímco hadi s velkou kruhovou zorničkou jsou převážně denní lovci. Druhy, které mají velkou kruhovou zorničku mají poměrně dobrý zrak. Ovšem dobře vidí jen pohybující se předměty. Nehybnou kořist zaznamenají jen s velkými obtížemi. Tito hadi jsou schopni zvedat hlavu a krk nad  povrch země. To proto, aby měli při lovu lepší přehled. Velkou kruhovou zorničku mají všichni vodní hadi a mnoho užovkovitých ze Severní Ameriky, Asie a Evropy.
Vertikální zorničku mají noční druhy. To jsou například zmijovití a hroznýšovití. Tyto 2 druhy jsou typickými majiteli těchto zorniček. Přizpůsobili se totiž špatným světelným podmínkám. Jestliže je dostatek světla, jejich zornička se zúží, aby ochránila sítnici.
Horizontální zorničku má jen málo hadů. Najdeme ji u osmi asijských bičovek rodu Ahaetulla a u dvou afrických liánovců rodu Thelotornis. To máme tedy jen 10 druhů hadů na celém světě, což není mnoho. Všechno to jsou výhradně stromoví hadi. Díky tomuto tvaru zorničky mají hadi velice dobré prostorové vidění. Binokulární vidění umožňuje těmto hadům velmi přesný odhad vzdálenosti. To je pro ně velmi důležité při přemisťování z větve na větev, kdy had překonává široké prostory mezi větvemi, nebo při lovu, kdy had musí svou kořist mezi listím a větvičkami velmi přesně zaměřit.

 
Jakub Tvarůžek