Hadí svět

Potrava a lov

Specializovaní hadi

Do této skupiny patří hadi, kteří se živí výhradně určitými živočichy nebo živočišným druhem. Vždy záleží hlavně na tom, jakou oblast had obývá. Je poměrně jasné, že hadi žijící v okolí vodních ploch se budou živit převážně obojživelníky a rybami, zatímco stromoví hadi budou svoji kořist hledat převážně v ptácích a drobných savcích.
Mezi specializované hady patří např. Krajtovka duhová, která se živí výhradně ještěry a ještěřími vejci. Dalším zástupcem může být Vejcožrout africký, pro kterého jsou jediným zdrojem potravy ptačí vejce. Obtížné to mají hlavně jejich mláďata, protože díky své velikosti (cca. 20cm) musejí hledat přiměřeně malá vejce, která jsou schopna pozřít. Nejvhodnější jsou pro ně vejce snovačů, sýkorek a pěnkav.
Specializovaná je i Užovka mandarínská, která se živí hlodavčími mláďaty. Zmije útočná rovněž loví především hlodavce.
Specializovaných hadů je poměrně dost a existují dokonce i tací, kteří se specializovali na lov a požírání jiných hadů, nebo někteří mořští hadi, kteří se živí výhradně rybími jikrami nakladenými v oblasti korálových útesů. Ovšem výsledkem takovéto specializace je pro tyto mořské hady (týká se to zhruba 3 druhů) ztráta jedového aparátu.
Zkrátka, potrava může každého živočicha ovlivnit a někdy i změnit (ovšem jedná se o vývoj a mutace po mnoho generací) a hadi nejsou výjimkou.

 
Jakub Tvarůžek