Hadí svět

Potrava a lov

Potrava hadů

Had je tvor výhradně masožravý a patří mezi jedny z nejobávanějších predátorů na světě. K úspěšnému lovu mu dopomáhají jeho smyslové orgány a stavba a tvar těla.
Hadi svoji kořist nijak netrhají, nekoušou ani nevysávají, ale vždy ji polykají vcelku a zásadně ji začínají polykat od hlavy. Menší a drobné živočichy požírají živé (to se týká hlavně škrtičů), větší kořist musejí nejprve usmrtit. Jedovatí hadi ji usmrtí uštknutím, čímž do své oběti vpraví svůj vysoce toxický jed, zatímco škrtiči musejí svoji oběť zadusit. To provedou tak, že okolo ní omotají své tělo do pevných smyček a při každém výdechu oběti had ještě více svoji smyčku utáhne. Nakonec se oběť nemůže vůbec nadechnout a nemá v plicích žádný kyslík, což vede k zadušení.
Prakticky všichni hadi na světě se živí výhradně živou kořistí, avšak v přírodě není nikdy nic stoprocentní, tudíž i mezi hady se najde pár výjimek. Jednou z nich je heterodon nosatý, který je schopen pozřít kromě živé kořisti i mršinu v počátečních stádiích rozkladu. Existují hadi, kteří nepohrdnou ničím, co se hýbe a není to mnohonásobně větší než oni. Zástupcem takovýchto hadů může být Užovka indigová, která má velmi rozmanitý a pestrý jídelníček. Živí se rybami, obojživelníky, drobnými savci, plazy, ptáky a dokonce i ptačími vejci. Jsou ale i „ hadí specialisté “, kteří se živí pouze určitým typem potravy. Mezi nejčastější potravu hadů patří drobní savci, obojživelníci, hlodavci a ptáci.

 
Jakub Tvarůžek