Hadí svět

Jedovatí hadi

Rozdíl mezi jedovatými a nejedovatými hady

Hadí jed je vlastně jen směs proteinů a enzymů, které původně pomáhaly při trávení. Dá se tedy říct, že čím silnější a agresivnější trávicí šťávy, tím silnější je jed. To je důkaz, že rozdíl mezi jedovatými a nejedovatými hady není velký, protože agresivní a silné trávicí šťávy může mít i leckterý „nejedovatý“ had. Přesto ale tito „nejedovatí“ hadi ve skutečnosti jedovatí jsou. Jed produkují, ovšem narozdíl od pravých jedovatých hadů ho nemají možnost aplikovat. Nejedovatí hadi, jak je celkem nepřesně označujeme, totiž nemají uzpůsobeny svoje zuby k tomu, aby mohli uštknout. Jedovatí hadi jsou totiž vybaveni specializovanými jedovými zuby, které jim umožní vpravit jed hluboko do těla kořisti.
Za absolutně nejedovaté můžeme pokládat např. hroznýšovité. Ti totiž nemají ani specializované jedové zuby, ani jedovou žlázu. Oproti tomu běžná užovka obojková je sice označována jako nejedovatá, ovšem jed produkuje, akorát ho nemůže aplikovat kvůli absenci již zmíněných specializovaných jedových zubů.
 
Jakub Tvarůžek