Hadí svět

Hadí toxiny

Neurotoxin

Neurotoxin je jed působící na nervovou soustavu. Přesněji řečeno působí na nervosvalová zakončení. Tento typ jedu působí velmi rychle. Oběť je paralyzována a vzápětí u ní dojde k zadušení, protože se zastaví dýchací pohyby.
Neurotoxin je vlastně jen účinná látka v hadím jedu. Je bílkovinné povahy a jeho smrtící dávka je setiny mikrogramu na gram živé váhy. Jeden gram neurotoxinu by mohl zabít tisíc lidí!!! Nutno ovšem dodat, že by musel být absolutně chemicky čistý. Ve skutečnosti hadí neurotoxin obsahuje 3/4 vody, proto nemůže mít pro lidi takto fatální následky (myšleno, co se počtu usmrcených lidí týče). V hadím jedu je silně koncentrovaný, tudíž jeho smrtící dávka je cca. 1mg/1kg živé váhy.
Neurotoxin vlastně nijak nedevastuje organismus, ale „pouze“ živočicha (včetně lidí) donutí přestat dýchat. Dá se tedy říct, že pokud by byl člověk nebo zvíře uštknuté hadem, produkujícím neurotoxin, napojen na „umělé plíce“, bez větších problémů by přežil. Další variantou by bylo okamžité poskytnutí umělého dýchání nebo proříznutí hrtanu s nasazením dýchací pumpy. Napadený živočich s takto poskytnutou pomocí se po několika dnech ze strnulosti a bezvědomí probere.
Neurotoxiny totiž působí dočasně a tělo je navíc umí odbourávat díky svým protilátkám, které si napadený organismus vytvoří. Avšak tento proces trvá poměrně dlouho a oběť bez včasné první a následně lékařské pomoci (otázka vteřin a minut) umírá. Obětí může být i člověk...
 
Jakub Tvarůžek