Hadí svět

Anatomie hadů

Dýchací soustava

Všichni hadi kromě krajt a hroznýšů dýchají jen pravou plící. Levá je nefunkční. Je to dáno tím, že levá plíce nemá pro svoji činnost dostatek místa. Vodní hadi mají pravou plíci nadměrně vyvinutou, protože u nich má ještě jednu významnou funkci. Spodní plicní lalok je vlastně vzdušný vak, díky němuž had může regulovat vztlak ve vodě. Aby se hadi neudusili při polykání kořisti, mají svalnatou dýchací trubici, kterou jsou schopni při polykání vysunout. Hadi vdechují přes dutinu ústní. Vzduch pak pokračuje dál do plic přes průdušnici.
 
Jakub Tvarůžek