Hadí svět

Životní prostředí hadů

Mořští hadi

Mořští hadi jsou asi nejatypičtější skupinou hadů a mnoho lidí ani netuší, že nějací hadi, žijící v mořské vodě, vůbec existují. Hadi, kteří jsou schopni plavat, ukrývat se ve vodě atd... nemusí být nutně exotičtí. Například „naše“ docela obyčejná užovka obojková patří mezi dobré plavce a není velký problém ji v letních dnech spatřit v nějakém rybníku, nebo u jeho břehu. Ovšem existují hadi, kteří tráví ve vodě celý svůj život. Žijí hlavně v mořských  teplých vodách a jsou to vynikající plavci. Patří mezi ně např. vodnář dvoubarvý nebo vlnožil. Ten je ovšem jako jeden z mála, ne-li jako jediný z mořských hadů, schopný přežít, orientovat  a pohybovat se i na souši. Většina mořských hadů je totiž schopna přežít pouze ve vodě a jakmile jsou vyvrženi na souš, velmi rychle hynou.
I přesto, že mořští hadi žijí celý život ve vodě, nemají žábry ani nic podobného. Mají stejné plíce jako ostatní hadi. Přežívají ve vodě díky tomu, že se vynoří nad hladinu, naplní plíce čerstvým vzduchem a vrátí se zpět do mořských hlubin. Tam můžou s naplněnými plícemi zůstat až hodinu, ovšem rekord drží vodnář dvoubarvý, který vydrží pod vodou déle než tři hodiny.
Mořští hadi žijí pouze v tropických a subtropických mořích, jelikož stejně tak jako suchozemští hadi, přijímají teplotu z okolního prostředí, čímž je pro ně voda. Jejich tělesná teplota je tudíž stejná jako teplota vody, v níž žijí.
Mořští hadi svlékají kůži daleko častěji než hadi suchozemští. Mají to však o něco těžší. Většinou to provádí tak, že se otírají o své tělo, které stáčí do zvláštních tvarů a smyček. Svlečená kůže pak bývá většinou silně zauzlovaná.
Jelikož všichni živočichové žijící na Zemi jsou závislí na vodě, tak ani mořští hadi nejsou výjimkou. Poněvadž ale žijí v mořích, nemají přístup k sladké vodě. Proto musejí mít ve svém těle speciální orgán, a to solné žlázy, které se nacházejí ve spodní části tlamy. Tyto žlázy slouží hadovi k tomu, aby mohl z těla vylučovat přebytečnou sůl. V solných žlázách shromažďují koncentrovanou slanou vodu a přenášejí ji do speciálních kanálků v okolí jazyka. Tím pádem vždy, když had vysune jazyk z tlamy, vynese na něm i malé množství solného koncentrátu. Tímto způsobem se mořští hadi zbavují přebytečné soli.
Na závěr musím upozornit, že mořští hadi patří mezi nejjedovatější hady na světě. Například vodnář Belcherův je pokládán za nejjedovatějšího hada na světě. Jeho jed je až stokrát silnější než jed nejjedovatějšího suchozemského hada!!!
 
Jakub Tvarůžek