Hadí svět

Životní prostředí hadů

Mírné pásmo

Nejtypičtějšími zástupci hadů mírného pásma jsou užovka obojková a zmije obecná (ta má podstatné zastoupení i v chladných oblastech – jedná se o hada se širokým areálem rozšíření – od jižní Evropy až po východní Asii).
Hadi z mírného pásma mají velmi podobný způsob života jako hadi z chladných oblastí. V oblasti mírného pásma je poměrně často chladno a hadům nezbývá nic jiného než se ve slunečných dnech vyhřívat. Vyhřívají se převážně na holé půdě a na skalách, protože toto prostředí dlouho udržuje získané teplo od slunce a může ho tak předávat vyhřívajícím se hadům.
V zimě se hadi stahují do podzemních úkrytů, kde se stejně tak jako hadi v chladných oblastech ukládají k zimnímu spánku.
 
Jakub Tvarůžek