Hadí svět

Životní prostředí hadů

Chladné oblasti

Pro hady z  chladných horských oblastí je zcela charakteristický dlouhý zimní spánek.  U některých druhů může trvat až osm měsíců. Mimo toto období jsou aktivní hlavně v poledních hodinách, kdy je relativně nejtepleji.
Na zimu se hadi stahují do svých podzemních úkrytů, kde hibernují. Někdy to ovšem hadi nemají zas tak jednoduché. Občas se může stát, že koncem podzimu, nebo začátkem jara prudce poklesnou teploty a hadi ztuhnou na povrchu. Příroda si ale opět dobře poradí a to tím způsobem, že někteří hadi v tomto případě začnou produkovat látku, která zabraňuje úplnému zamrznutí tělních a buněčných tekutin. I přesto se však může na krátkou dobu proměnit až 40% buněčné tekutiny  v  led a hadovi to nijak výrazně neublíží.
Obecně platí, že hadi z chladných oblastí jsou tmavě zbarvení a jsou malí. To proto, že v chladu  by se velký a dlouhý had prohřál daleko hůř než had malý, který je schopný si i toto těžko získané teplo dlouho udržet.

 
Jakub Tvarůžek