Hadí svět

Smysly hadů

Sluch

Hadi sice nemají vnější ucho, ovšem zachovaly se jim pozůstatky středního ucha ve formě třmínku. To je malá kůstka, která přenáší vibrace do vnitřního ucha. Aby had mohl tyto vibrace zachytit, musí se jeho dolní čelist dotýkat půdy. Následovně jsou vibrace přenášeny přes čelistní kosti, třmínek, čtvercovou kost a z ní až do vnitřního ucha. Díky takovému systému drobných kostí v hadí lebce, je had schopný vnímat kroky či dusot nepřítele, nebo potenciální kořisti. Stále ale nemůžeme u hadů hovořit o sluchu takovém, jako máme my, nebo jiní savci. Hadí sluch totiž vnímá pouze otřesy půdy, nebo jiné nízkofrekvenční zvuky, které se přenášejí vzduchem.
 
Jakub Tvarůžek