Hadí svět

Smysly hadů

Čich

Hadi mají jako ostatní obratlovci nozdry, které jsou propojené s čichovým lalokem mozku prostřednictvím čichové sliznice. Dále jsou hadi vybaveni Jacobsonovým orgánem. Ten je tvořen dvěma jamkami na patře tlamy, kam zasahuje rozeklaný hadí jazyk, respektive jen jeho špička. Had rychlým kmitáním jazyka sbírá pachové molekuly z ovzduší a vnáší je do Jacobsonova orgánu. V něm jsou pachy analyzovány a výsledné informace pak vyhodnotí mozek. Díky takovéto funkci tohoto pro hady významného orgánu, je had schopen podle pachových stop dlouho stopovat a pronásledovat svou kořist nebo prozkoumávat okolí. Díky tomuto orgánu je také had schopný svou kořist s vysokou přesností zaměřit a zaútočit na ni. Když se tento smyslový orgán spojí ještě se zrakem, a u některých druhů i s tepločivnými jamkami, stává se z hada nejobávanější predátor, který se téměř nikdy nezmýlí a na svou kořist je schopný zaútočit s nebývalou přesností.
 
Jakub Tvarůžek