Hadí svět

Potrava a lov

Pasivní lov

Hadi lovící pasivně se za kořistí nemusejí nijak zvlášť honit. Musejí být ale poměrně trpěliví. Princip tohoto lovu spočívá v tom, že had na svoji kořist číhá. Najde si nějaké vhodné místo (opět stejně jako hadi lovící aktivně se vrací na místa, kde byl již v lovu úspěšný) a čeká, až se nějaká kořist objeví. Tito hadi mají dokonalé mimikry (maskovací zbarvení), takže nejsou vidět. K lovu také používají své smyslové orgány, tj. tepločivné jamky, termoreceptory a Jacobsonův orgán.
Mezi tyto hady patří hodně stromových hadů, např. Křovináři, kteří si většinou jako vhodné místo pro vyčkávání na kořist zvolí květ nějaké exotické rostliny, která má zbarvení jako jejich tělo. Do květu zalezou a častou obětí jejich útoků bývají kolibříci, kteří ke květu přiletí. I když tito ptáci jsou velmi rychlí a poletují okolo květu z místa na místo, tak had dokáže odhadnout, jakým směrem se kolibřík vydá a své tělo bleskurychle vymrští tím daným směrem a zpravidla bývá úspěšný.
Další zástupcem může být Zmije gabunská, která má zbarvení spadaného listí a rovněž se ve spadaném listí schovává a vyčkává na kořist. V listí je takřka „neviditelná“.
Někteří hadi zase k lovu používají svůj ocas. Ten má u nich většinou jiné zbarvení než zbytek těla a jeho koneček většinou připomíná červa nebo housenku. Had leží maskovaný a koneček svého ocásku má v blízkosti hlavy (hlava hada splývá s okolím, tudíž není vidět, zatímco ocásek vidět být musí – proto má odlišné zbarvení). Jakmile se přiblíží potenciální oběť, začne had ocáskem vlnivě pohybovat, takže si oběť myslí, že se jedná o červa a přistoupí blíž, aby ho prozkoumala, což je velká šance pro hada. V momentě, kdy se kořist dostane na potřebnou vzdálenost, had zaútočí a většinou úspěšně.
Pasivní způsob lovu je založen na dokonalém splynutí hada s okolím a jeho maskování. Oběť tudíž nemá šanci hada zaznamenat a do poslední chvíle s jeho přítomností vůbec nepočítá. Jakmile ho zpozoruje a pozná léčku, je již pozdě...

 
Jakub Tvarůžek