Hadí svět

Potrava a lov

Aktivní lov

Většina hadů jsou aktivní lovci. To znamená, že svoji kořist aktivně vyhledávají a pronásledují. Noční druhy prohledávají skalní pukliny a další místa, kde se vyskytují spící ještěrky. Další hadi zase prohledávají hnízda ptáků, nory hlodavců, dutiny ve stromech a mnoho dalších míst, kde mohou narazit na nějakou kořist. Prolézání nor je dobrá metoda, poněvadž had vleze do úzké nory, a pokud v ní skutečně nějaký živočich zrovna je, tak nemá šanci uniknout, protože had již svým tělem ucpal vchod do nory. Tito hadi, kteří svoje oběti hledají v hnízdištích se zpravidla vracejí na místa, kde již byli při lovu úspěšní.
Další možností hada je pronásledovat kořist pomocí svých smyslových orgánů. Díky tepločivným jamkám, termoreceptorům a Jacobsonovu orgánu si had dokáže přesně představit, kde se kořist přesně nachází, jak je velká, rychlá a jakým směrem se vydá (had je totiž schopen vystihnout s vysokou přesností směr, kterým se jeho oběť vydá – podrobnější vysvětlení funkce smyslových orgánů hadů najdete v rubrice Hadí smysly). Had začne takto zaměřenou kořist pomalu a nenápadně pronásledovat a ta již zpravidla nemá šanci na záchranu. I když je kořist třeba rychlejší a  na dohled je daleko, tak had jí dokáže na velkou vzdálenost pronásledovat pomocí pachových stop, které zanechala. Tomuto způsobu lovu se říká stopování a patří mezi nejčastější aktivní lov hadů – častější než prohledávání hnízdišť.
Ať už hadi kořist vyhledávají v norách a hnízdištích nebo ji stopují, tak závěr je v obou případech stejný. Had svoji kořist zaměří a když je na potřebné vzdálenosti, tak prudkým a rychlým pohybem vymrští své tělo a zaútočí...

 
Jakub Tvarůžek