Hadí svět

Anatomie hadů

Tvar těla

Většině lidí připadají na první pohled všichni hadi tvarově stejní. Rozlišujeme ovšem 3 základní tvary hadího těla:
        
                                 1) tělo zploštělé ze stran
                                 2) tělo se zploštělým břichem
                                 3) tělo s kruhovým průřezem
                                                                                      
Podzemní hadi mají tělo kruhovitého průřezu. Hadi, pohybující se na povrchu země mají zploštělé břicho. Šplhající druhy mají zdánlivě břicho ploché, ovšem podrobnějším zkoumáním zjistíme, že ho mají mírně vmáčknuté dovnitř. K tomu mají ještě po obou jeho stranách zaoblené hrany. Jiné druhy stromových hadů jsou zploštělí ze stran. Vodní hadi zase mají oválné tělo, mírně zploštělé ze stran. Poslední samostatný typ těla je trojúhelníkovitého průřezu. Takovým tělem se pyšní např. bungaři, ovšem zatím se neví, k čemu jim tělo takového tvaru slouží.
Je tedy jasné, že tvar těla ovlivňuje hlavně prostředí, ve kterém had žije, a kterému se musí přizpůsobit.
Ačkoliv se to nemusí na první pohled zdát, tak hadi mají stejnou anatomickou stavbu jako většina ostatních obratlovců. Mají sice protáhlé tělo bez končetin, ale probíhají v něm stejné fyziologické procesy, jako např. v těle člověka. Hadi mají srdce, plíce, játra, ledviny... Jediné, v čem se tyto orgány odlišují od orgánů ostatních obratlovců, je pochopitelně velikost a uložení. Jejich funkce je však stále stejná.

 
Jakub Tvarůžek